1.591 កញ្ចក់ប៉ូលីកាបូណាត

 • 1.59 HMC Polycarbonate Eyeglass Lenses

  1.59 HMC Polycarbonate Eyeglass Lenses

  ទីកន្លែងដើម៖ Jiangsu ប្រទេសចិន
  លេខម៉ូដែល: 1.591
  ពណ៌កែវភ្នែក៖ ច្បាស់, ច្បាស់
  ឥទ្ធិពលនៃចក្ខុវិស័យ៖ ចក្ខុវិស័យតែមួយ
  ឈ្មោះម៉ាក: Kingway
  វិញ្ញាបនបត្រ: CE / ISO
  សម្ភារៈកែវ: ប៉ូលីកាបូណាត
  ថ្នាំកូត: HC, HMC